Η θέση της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού για την πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή

Η πυρκαγιά σε παρακείμενο χώρο του εργοστασίου της Τσιμεντοποιίας  ήταν ένα μη αναμενόμενο και ατυχές γεγονός, του οποίου τα αίτια δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.

Ο χώρος εχρησιμοποιείτο για προσωρινή αποθήκευση κάποιων υλικών, συμπεριλαμβανομένων και ελαστικών και διέθετε  πλήρες  σύστημα πυρασφάλειας καθώς και υπηρεσίες φρούρησης.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού είχε προγραμματίσει να μεταφέρει τα συγκεκριμένα υλικά ,μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2017, στον αδειοδοτημένο χώρο της Εταιρείας ή να τα διαχειριστεί προς καύση. Το Τμήμα Περιβάλλοντος ήταν ενημερωμένο σχετικά.

Σημειώνεται ότι τα προληπτικά μέτρα που είχε λάβει η Εταιρεία  έδωσαν τη δυνατότητα πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε λιγότερο από 18 ώρες.

Κύριο μέλημά ήταν να μην υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, δεύτερον, να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε άλλους χώρους και τρίτον,  να μην υπάρχουν οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ο στόχος αυτός  επιτεύχθηκε  πλήρως.

Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε το κοινό ότι, ο επίσημος χώρος της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού για διαχείριση ελαστικών και άλλων αποβλήτων, βρίσκεται σε μεγάλο, αδειοδοτημένο χώρο εντός λατομείου της Εταιρείας, σε απόσταση πέραν των τριών χιλιομέτρων από οποιαδήποτε κοινότητα και μακριά από άλλες εγκαταστάσεις. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι πλήρως εξοπλισμένος και διαθέτει τις απαραίτητες άδειες από όλα τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες του Κράτους.

SHARE: